Rugpjūčio 12, 2022 2022-08-12

Kultūros paso programos

Vaikas ir pasaka

Edukacinės programos „Vaikas ir pasaka" tikslas – supažindinti su autentiška lietuvių liaudies pasaka ir ją pateikti novatoriškai, ugdyti vaikų fantaziją, įtraukiant vaikus į kūrybinį procesą, skatinti,netradiciškai pažvelgti į pasaką, plėsti kultūrinį akiratį. Vaikai žiūrės bibliotekininkių naujoviškai sukurtą spektaklį "Varna ir sūris". Jie bus aktyviai įtraukti į vaidybinį procesą. Po vaidinimo apžiūrės bibliotekos darbuotojų pasiūtas lėles, su kuriomis patys kurs ir vaidins pasaką. Vaikai susipažins su bibliotekos erdvėmis ir kitomis veiklomis, kurios pritrauks mokinius vėl apsilankyti įstaigoje. Šia paslauga siekiame per žaidybinius elementus paskatinti vaikus domėtis pasakomis, įsijausti į jų veikėjų gyvenimus, išmokti kūrybiškai pažvelgti į pačią pasaką. Visa tai moko vaikus kurti, žaisti, dirbti komandoje.

Tradicijos ir inovacijos: kaip robotai padeda švęsti šventes

Kaip mūsų tradicinės šventės susiję su robotais? Ar kiekvienai šventei galime sumodeliuoti jos simbolį? Visa tai sužinosite edukacijos metu. Pasidalinę į komandas ir pasitelkę „Kahoot" viktorinas, vaikai pasikartos tradicinių švenčių papročius, sužinos įdomių faktų. Susipažinę su lego robotais mokysis ankstyvojo programavimo, iš lego detalių sukurs tam laiko metui aktualios šventės simbolį ar atributą. Už įvykdytas užduotis, vaikai gaus atvirojo kodo skaitmeninius ženkliukus. Užsiėmimų metu ugdomos šios bendrosios kompetencijos: mokymasis, kūrybiškumas, pažinimas, komunikavimas, iniciatyvumas, kultūrinis sąmoningumas.

Šokiai su bitutėmis-robotais

Ar robotai gali šokti lietuvių liaudies šokius? Visa tai sužinosite edukacijos metu. Pasidalinę į komandas ir pasitelkę „Kahoot" viktorinas, vaikai pasikartos, ką žino apie bites, prisimins lietuvių liaudies šokius. Susipažinę su edukaciniais robotais - bitutėmis „Bee-bot", mokysis ankstyvojo programavimo, sukurs robotukų šokį „Bitute, pilkoji".

Etnokultūra kitaip: malonūs atradimai savame krašte

Tautiškumas, patriotiškumas, pilietiškumas neatsiejami nuo savo krašto pažinimo. Tik uždegus jaunų žmonių širdyse meilę ir prisirišimą prie tėviškės, galima tikėtis juos būsiant savo tautos patriotais. Kad galėtume didžiuotis dalykais, kurie yra aplink mus, juos pirmiausia reikia atrasti, pamatyti, išgirsti, pajausti. Šia paslauga siekiame paskatinti Utenos krašto kultūrą pažinti per sužaidybintas veiklas. Mobilių aplikacijų programos „Actionbound" pagrindu sukurtas interaktyvus nuotykių maršrutas Utenos krašto etninei kultūrai pažinti apjungia veiklų įvairovę, maksimaliai padidina besimokančiųjų susidomėjimą bei įsitraukimą. Maršrute integruotos kūrybinės veiklos: vaizdo ir garso medžiagos kūrimas, jos atpažinimas, viktorinos, testai, literatūrinių gebėjimų taikymas ir kt.) leidžia eksperimentuoti, kurti, žaisti, judėti, dirbti komandoje, į mokymosi procesą įtraukti šeimas, mokytojus ir draugus. Tokiu būdu ne tik plečiamas kultūrinis akiratis, didinamas žinių bagažas, bet ir puoselėjama bendražmogiška kultūra – supratingumas, toleranciją, atjauta ir pagalba silpnesniam.

Knygos paslaptys

Ar norėtumėte išvysti bibliotekoje esančią storiausią, didžiausią, o gal interaktyvią knygą? Ar norėtumėte pasigalynėti proto mūšyje su draugais? O gal norėtumėte savo turimą knygą pažymėti jūsų sukurtu ekslibrisu? Jei taip, jūsų laukia edukacinė pamoka „Knygos paslaptys“. Ši edukacija yra skiriama 1-8 klasių mokiniams: 1-4 klasėms ir 5-8 klasėms. Priklausomai nuo mokinių amžiaus edukacijos metu mokiniai dalyvauja įvairaus sudėtingumo protmūšiuose, susipažįsta su įdomiausiomis bibliotekos knygomis, jaunesnieji mokiniai gamina nuotaikingus skirtukus su pasakų personažais, o vyresnieji mokiniai - kuria ekslibrisus ir juos paverčia ženkliukais.

Literatūros pamoka: Nykos-Niliūno gyvenimo ir kūrybos fragmentai

Edukacinėje programoje pristatomas iš Utenos kilęs Alfonsas Nyka-Niliūnas - poetas, kritikas, vertėjas - ne tik vienas iš svarbiausių lietuvių emigracijos rašytojų, bet ir simbolinė figūra, kuri bene geriausiai atstovauja pokario išeivijos egzistencinėms ir intelektualinėms dilemoms. Per A. Nykos-Niliūno gyvenimą, laikmetį ir kūrybą pristatomas jo kūrybos filosofiškumas ir intelektualumas. Edukacija sudaryta iš dviejų dalių - pirmoje dalyje, pasiskirstę į komandas, dalyviai žais bibliotekos erdvėse interaktyvų žaidimą ir taip susipažins su poeto asmenybe. Antroje - mokiniai dirbdami porose diskutuos apie rašytojokūrybos filosofiškumą ir pasidalins vieni su kitais įžvalgomis. Programa skirta 10-12 kl. mokiniams.

Kontaktai pasiteiravimui:

tel: 8-614-80298 (Neringa), tel: 8-675-26717 (Vaida)