Bibliotekos darbuotojų darbo užmokestis

Pareigos  2017 m. (Eur) 2018 m. (Eur) 2019 m. (Eur) 2020 m. (Eur)
Direktorė 1331 1516 2180 2380
Direktorės pavaduotojai 788 796 1081 1236
Buhalteriai (su kasininku) 704/632 731/642 963/861 1156/1035
Skyrių vedėjai 929 1003 1316 1452
Bibliotekininkai su aukštuoju išsilavinimu 656 678 941 1061
Bibliotekininkai su aukštesniuoju išsilavinimu 544 573 799 884
IT specialistai su aukštuoju išsilavinimu 680 721 983 1106
Darbininkai (su vairuotoju) 381/396 402/416 556/568 613/624