Atgimimas ir sąjūdis Utenoje

Utenos Sąjūdžio pradžia

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Utenos_S%C4%85j%C5%ABd%C5%BEio_prad%C5%BEia

Šaltenis R. Didelė byla

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Didel%C4%97_byla

Juodzevičius Balys Pirmasis Utenos Sąjūdžio mitingas

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Pirmasis_Utenos_S%C4%85j%C5%ABd%C5%BEio_mitingas

Čepukas D., Stundžia M. Utena. Į prasmingą atsinaujinimą

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Utena._%C4%AE_prasming%C4%85_atsinaujinim%C4%85

Panavas Petras Mitingas

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Mitingas

Panavas Petras. Mūsų atgimimas ir rusai

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/M%C5%ABs%C5%B3_atgimimas_ir_rusai

Uteniškiai Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Uteni%C5%A1kiai_-_S%C4%85j%C5%ABd%C5%BEio_steigiamajame_suva%C5%BEiavime

Juodzevičius Balys Sąjūdis ir mūsų viltys

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/S%C4%85j%C5%ABdis_ir_m%C5%ABs%C5%B3_viltys

Juodzevičius Balys Utena. Trispalvės sugrįžimas

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Utena._Trispalv%C4%97s_sugr%C4%AF%C5%BEimas

Juodzevičius Balys Utena. Sąjūdžio rėmimo grupių kūrimas

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Utena._S%C4%85j%C5%ABd%C5%BEio_r%C4%97mimo_grupi%C5%B3_k%C5%ABrimas

Atgimimo paminklai Utenoje

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Atgimimo_paminklai_Utenoje

Panavas Petras Kaimo politikai, užjūrio „balsai" ir pranašingi sapnai

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Kaimo_politikai%2C_u%C5%BEj%C5%ABrio_%E2%80%9Ebalsai%E2%80%9C_ir_prana%C5%A1ingi_sapnai

Kakaras, Gunaras. Kas tas Sąjūdis?

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Kas_tas_S%C4%85j%C5%ABdis%3F

Utenos Sąjūdžio laikraštis „Aukštaitis"

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Utenos_S%C4%85j%C5%ABd%C5%BEio_laikra%C5%A1tis_%22Auk%C5%A1taitis%22

Šimonėlis Jonas Deputatu tapti reikia ir apsukrumo

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Deputatu_tapti_reikia_ir_apsukrumo

Šimonėlis Jonas Kiek kainuoja partija?

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Kiek_kainuoja_partija%3F

Juodzevičius Balys Utenos naujokai atsisako karinės prievolės sovietinėje kariuomenėje

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Utenos_naujokai_atsisako_karin%C4%97s_prievol%C4%97s_sovietin%C4%97je_kariuomen%C4%97je

Šimonėlis Jonas Utena. Ką rinksime?

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Utena._K%C4%85_rinksime%3F

Petniūnas S. Utena. Mūsų ateitis – vieninguose siekiuose

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Utena._M%C5%ABs%C5%B3_ateitis_%E2%80%93_vieninguose_siekiuose

Utena. Vilties kelias

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Utena._Vilties_kelias

Juodzevičius Balys Uteniškiai „Baltijos kelyje"

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Uteni%C5%A1kiai_%22Baltijos_kelyje%22

LPS rajono konferencija

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/LPS_Utenos_rajono_konferencija

Šimonėlis Jonas Atsakymas stebėtojui

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Atsakymas_steb%C4%97tojui

Šeši klausimai rašytojui Sauliui Šalteniui

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/%C5%A0e%C5%A1i_klausimai_ra%C5%A1ytojui_Sauliui_%C5%A0alteniui

Vitkus A. Sodinome ąžuolus

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Sodinome_%C4%85%C5%BEuolus

Petronis Vytautas Atviras laiškas

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Atviras_lai%C5%A1kas

Preikša K. Utena. Kaip tada, „Baltijos kelyje"

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Utena._Kaip_tada%2C_%22Baltijos_kelyje%22

Panavas Petras Kraujo lašai, sulašėję istorijon

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Kraujo_la%C5%A1ai%2C_sula%C5%A1%C4%97j%C4%99_istorijon

Mums reikia tik laisvės

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Mums_reikia_tik_laisv%C4%97s

Miškinis Albertas Kaimo ateitis – visų mūsų ateitis

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Kaimo_ateitis_-_vis%C5%B3_m%C5%ABs%C5%B3_ateitis

Istorinę datą ženklins Atminimo akmuo

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Istorin%C4%99_dat%C4%85_%C5%BEenklins_Atminimo_akmuo

Breiva Vytenis Tretieji Sąjūdžio metai

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Utena._Tretieji_S%C4%85j%C5%ABd%C5%BEio_metai

Preikša K. Utena. Akcija kviečianti į susitikimą

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Utena._Akcija_kvie%C4%8Dianti_%C4%AF_susitikim%C4%85

Juodzevičius Balys Utenos Sąjūdžio rėmėjai ir veiklos išlaidos

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Utenos_S%C4%85j%C5%ABd%C5%BEio_r%C4%97m%C4%97jai_ir_veiklos_i%C5%A1laidos

Parengė Milda Jankauskienė