Naujos idėjos vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams ugdyti: mokomės kartu su šeima

Vyresniems žmonėms mokymasis su šeima gali tapti pirmuoju žingsniu tolimesniam tobulėjimui.

Spartus technologijų taikymas verčia žmones prisitaikyti prie nuolat kintančių gyvenimo sąlygų, tačiau nepalankios situacijos, tokios kaip amžiaus nulemtas technologinių žinių trūkumas, mažesnė mokymosi motyvacija, daugeliui tampa kliūtimi integracijai. Suaugusiems trūksta žinių įvairiose šiuolaikinio gyvenimo srityse, bet pirmiausia jiems reikia pagerinti savo skaitmenines kompetencijas. Be jų jie turi menkesnes galimybes – negali pasinaudoti viešosiomis paslaugomis, taip pat virtualiomis komunikacijos priemonėmis. Dėl to nukenčia gyvenimo kokybė.

Norint įveikti šiuos iššūkius, reikia kurti naujus, įtraukiančius mokymosi modelius. Siekdamos šio tikslo šešios organizacijos iš šešių šalių – Lietuvos, Estijos, Bulgarijos, Italijos, Ispanijos ir Turkijos, įgyvendino bendrą  „Erasmus+" suaugusiųjų mokymosi strateginių partnerysčių projektą „Vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių gebėjimų ugdymas mokantis kartu su šeima".
Projekto tikslas – sustiprinti projekte dalyvaujančių organizacijų potencialą vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių kompetencijų ugdymui, suteikti daugiau galimybių organizuoti jų mokymąsi kartu su kitais šeimos nariais.

Šis mokymosi būdas jau tapo populiariu visame pasaulyje, nes jis teikia daug galimybių skirtingoms kartoms mokytis kartu. Vyresniems žmonėms mokymasis su šeima gali tapti pirmuoju žingsniu tolimesniam tobulėjimui ir veda ne tik prie įgūdžių gerėjimo, bet ir prie sklandesnės skirtingų kartų žmonių bendrystės, aukštesnių moralinių vertybių, pozityvaus požiūrio, teigiamo poveikio sveikiems šeimos santykiams bei visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi.

Du metus projekto partneriai dirbo kartu siekdami bendro tikslo ir suplanuotų rezultatų.

TARPTAUTINIAI PATIRTIES MAINAI

Surengti keturi tarptautiniai patirties sklaidos ir mokymosi renginiai, kurių dėka pagerintos suaugusiųjų mokytojų kompetencijos. Tarptautiniuose mokymuose Bulgarijoje, Lietuvoje, Italijoje ir Turkijoje dalyvavo 40 mokytojų. Jie išplėtė savo profesinius horizontus bei sustiprino kompetencijas.

MOKYMOSI MEDŽIAGA

Partneriai parengė įvairių kompiuterinių programų, kurios gali būti sėkmingai taikomos įvairaus amžiaus žmonių ir šeimų bendram mokymuisi, mokymo medžiagą:

  • ACTIONBOUND. Tai platforma, kuria lengva kurti edukacinius žaidimus, suteikti mokytis per atradimus ir nuotykius. Platforma sukurta Vokietijoje kaip edukacinis projektas kurti vietos paveldu paremtas, interaktyvias, mobilias mokymosi veiklas. Pradėta naudoti 2012 metais, platforma išplito visame pasaulyje ir naudojama komandos stiprinimo žaidimams, virtualiems turams, virtualiems pabėgimo kambariams kurti.
  • CANVA. Tai virtuali grafinio dizaino programa. Ji naudojama skaitmeninei grafikai, prezentacijoms, plakatams, dokumentams ir kitam vizualiam turiniui kurti. Programa pateikia daug įvairių šablonų, kuriais lengva naudotis.
  • AHNENBLATT. Tai lengvai valdomas ir daug galimybių teikiantis įrankis skaitmeniniams šeimos medžiams kurti, geneologiniams tyrinėjimams atlikti.
  • COMICSTRIP. Ši programa leidžia panaudoti vaizdus ir tekstus kuriant komiksus. Nebūtina būti patyrusiu animatoriumi, kad sukurti įtraukiančius komiksus. Tam pakanka įvaldyti skaitmeninę programą, būti geros nuotaikos, turėti vaizduotę ir būti kūrybingam.
  • WEVIDEO. Tai virtualus filmuotos medžiagos redaktorius. Naudingas kuriant vaizdo filmus, skaitmenines istorijas. Įrankį galima naudoti klasėje, šeimoje, kartu su draugais.
  • QUIZIZZ. Programa skirta skaitmeninėms viktorinoms, interaktyvioms pamokoms kurti. Tokios pamokos lengvai įtraukia įvairaus amžiaus žmones.
  • ARTSTEPS. Tai naujoviška žiniatinklio programa, kuri suteikia kūrėjams galimybę kurti virtualias 3 dimensijų parodas, renginius ir prekės ženklo koncepcijas.

ŠEIMŲ MOKYMOSI VEIKLOS

Partneriai sugeneravo naujas šeimos mokymosi idėjas ir jas išbandė organizuodami pilotinius mokymus savo organizacijų tikslinėms grupėms. 120 vyresnio amžiaus žmonių ir jų šeimos narių buvo įtraukti į mokymosi veiklas ir pagerino savo gebėjimus, patyrė mokymosi kartu su šeima džiaugsmą. Geriausių praktikų pavyzdžiai buvo surinkti ir paviešinti. Pateiktais pavyzdžiais galės remtis kiti suaugusiųjų mokytojai savo veiklose.

Visos idėjos, kurias partneriai sukūrė ir įgyvendino tam, kad paskatintų šeimos narių ir skirtingų kartų bendrą mokymąsi savo bendruomenėse gali būti taikomos didesnėms ar mažesnėms besimokančiųjų grupėmis ir pritaikomos įvairiems tikslams. Su jų aprašymais galima susipažinti interneto svetainėje https://digitalskillsfamilylearning.com

Europos komisijos parama šio leidinio leidimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją pateikiamą šiame leidinyje.