Kultūros edukacijos projektas „Biblioteka – kultūros vartai"

2016 metais įgyvendintas dalinai Lietuvos kultūros tarybos prie LR kultūros ministerijos remtas projektas kultūros programa „Biblioteka – kultūros vartai". Skirta 6000€. Projekto renginiai buvo skirti Bibliotekų metams bei A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos – 85-erių metų jubiliejui minėti.

Skaityti daugiau...

Kultūros edukacijos projektas jaunimui ,,Antanas Miškinis - Utenai ir pasauliui"

2015 metais buvo įgyvendintas projektas edukacinė programa, dalinai finansuotas Lietuvos kultūros tarybos prie LR kultūros ministerijos, skirta 5000€. Projektas skirtas paminėti Lietuvos poeto, gimusio Utenos krašte, Juknėnuose, vertėjo, prozininko, publicisto, modernaus neoromantizmo atstovo, rezistento 110- ųjų gimimo metinių jubiliejų, skatinti pažinti, atminti, saugoti ir skleisti poeto gyvenimo ir kūrybos istoriją.

Skaityti daugiau...

Kultūros edukacijos projektas vaikams ir jaunimui ,,Metų ratu su K. Donelaičiu"

Projektas dalinai finansuotas LR Kultūros ministerijos buvo įgyvendintas 2014 metais, skirta 2461,77€. Projekto tikslas skatinti jaunimą pažinti  lietuvių literatūrą, ja domėtis, per teatrinių improvizacijų, muzikos sintezę ugdyti kūrybiškumą. Projekto vykdymo metu organizuoti K. Donelaičio kūrybos skaitymai, atviros literatūros pamokos, susitikimai su aktoriais, veikė vaikų ir jaunimo  kūrybinės teatro dirbtuvės.

Sutrikusios raidos vaikų bendrųjų gebėjimų ir socialinių įgūdžių ugdymas bibliotekose panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir aplinkos technologijas

Bibliotekoje įgyvendinamas projektas  „Sutrikusios raidos vaikų bendrųjų gebėjimų ir socialinių įgūdžių ugdymas bibliotekose panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir aplinkos technologijas", kurį remia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas „Bibliotekos pažangai2" ir LR Kultūros ministerija.

Skaityti daugiau...

Technologijos amžiaus iššūkiams – gyvenkime saugiau

 2014 m. įgyvendintas projektas, kurį rėmė LR kultūros ministerijos Bibliotekų plėtros programa. Skirtas finansavimas – 95000 Lt.
Projekto „Technologijos amžiaus iššūkiams – gyvenkime saugiau" tikslas: išplečiant ir į aukštesnį kokybės lygmenį pakeliant regiono viešųjų bibliotekų vykdomą gyventojų technologinio ir skaitmeninio raštingumo mokymą, suteikti 6 Lietuvos savivaldybių gyventojams naujų žinių ir įgūdžių, reikalingų amžiaus ir gyvenimo būdo keliamiems iššūkiams spręsti, paskatinti ir motyvuoti aktyviai taikyti technologijas asmeniniame gyvenime taip didinant jo saugumą ir perspektyvas.

Skaityti daugiau...

Kultūrinės edukacijos projektas „Utenos krašto padavimai animacijoje“

Projektas įgyvendintas 2012 metais, jį finansavo LR Kultūros ministerijos vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos programa. Projekto tikslas – per animacinio filmo kūrimą paskatinti vaikų kūrybiškumą, jų domėjimąsi krašto istorija. Projekto rezultatas – animacinis filmas „Kunigaikštis Utenis".

Skaityti daugiau...